GẠCH THẢM TIỀN SẢNH – GẠCH LÁT NỀN CNC (HP-CNC13)

1,800,000 

Tên sản phẩm: GẠCH THẢM TIỀN SẢNH – GẠCH LÁT NỀN CNC (HP-CNC13)

Kích thước: 600x600mm hoặc 800x800mm

Giá: 1.200.000 – 1.800.000 Đ