GẠCH THẢM PHÒNG KHÁCH – GẠCH CẮT CNC (HP-CNC01)

1,800,000 

Tên sản phẩm: GẠCH THẢM PHÒNG KHÁCH – GẠCH CẮT CNC (HP-CNC01)
Kích thước: 600x600mm hoặc 800x800mm
Giá: 1.200.000 – 1.800.000 Đ